Men musiker
   er jeg alltid...

Korona satte en bråstopper for Hans-Arne sin turné i 2020.
Nye utfordringer og mer fokus på sin bedrift Boklibris AS har gjort at Hans-Arne fortsatt har pause fra turné-livet.

På grunn av en misforståelse har siden vært nede en stund

Dette beklager jeg.

Hans-Arne